Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR

Vyvěšeno: 14.12.2022
Sňato: 21.12.2022