Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Vyvěšeno: 09.05.2024
Sňato: 15.05.2024