Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice

Vyvěšeno: 07.09.2018
Sňato: 24.09.2018