Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Vyvěšeno: 28.02.2021
Sňato: 28.03.2021