Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Jaroměřice

Vyvěšeno: 20.09.2021
Sňato: 08.10.2021