Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o době a místě konání voleb v obci Jaroměřice

Vyvěšeno: 10.09.2020
Sňato: 02.10.2020