Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce a 1/3 Senátu ČR v obci Jaroměřice

Vyvěšeno: 27.08.2018
Sňato: 05.10.2018