Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení návrhu opatření obecné povahy na změnu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno: 17.08.2023
Sňato: 01.09.2023

Situace