Zobrazení příspěvku na úřední desce

Oznámení - veřejné projednávání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Vyvěšeno: 04.09.2023
Sňato: 03.10.2023