Zobrazení příspěvku na úřední desce

Obecně závazná vyhláška obce Jaroměřice 3/2018 - zrušovací

Vyvěšeno: 19.09.2018
Sňato: 04.10.2018