Zobrazení příspěvku na úřední desce

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyvěšeno: 17.12.2019
Sňato: 02.01.2020