Zobrazení příspěvku na úřední desce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 18.01.2021
Sňato: 02.02.2021