Zobrazení příspěvku na úřední desce

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno: 14.01.2020
Sňato: 30.01.2020