Zobrazení příspěvku na úřední desce

Návrh Závěrečného účtu obce Jaroměřice za rok 2022

Vyvěšeno: 29.03.2023
Sňato: 14.04.2023

Návrh - Závěrečný účet Obce Jaroměřice za rok 2022 FIN2 12-2022 Obec příloha Obec  rozvaha Obec výsledovka Inventarizační zpráva Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2022 ZŠ příloha ZŠ rozvaha ZŠ výkaz zisku a ztráty