Zobrazení příspěvku na úřední desce

Nařízení Krajské hygienické stanice Pk - covid-19

Vyvěšeno: 23.09.2020
Sňato: 09.10.2020

Nařízení roušek na venkovních akcích s účastí nad 100 osob Distanční vzdělávání na vysokých školách Nařízení omezující vybraná školská zařízení