Zobrazení příspěvku na úřední desce

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jaroměřice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Vyvěšeno: 29.05.2018
Sňato: 13.06.2018