Zobrazení příspěvku na úřední desce

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jaroměřice - zápis ze závěrečného jednání

Vyvěšeno: 27.03.2023
Sňato: 12.04.2023