Zobrazení příspěvku na úřední desce

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jaroměřice - informace o zpřístupnění příloh k rozhodnutí č.j. SPU 382710/2023

Vyvěšeno: 05.02.2024
Sňato: 20.02.2024