komplexní pozemkové úpravy

Od: 05.02.2024
Do: 20.02.2024
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jaroměřice - informace o zpřístupnění příloh k rozhodn ... Ikona dokumentu
Od: 05.02.2024
Do: 20.02.2024
Komplexní pozemkové úpravy - Rozhodnutí č.j._SPU_382710-2023 Ikona dokumentu
Od: 18.01.2024
Do: 02.02.2024
KPÚ - Usnesení - prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí Ikona dokumentu
Od: 18.05.2023
Do: 05.06.2023
Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav Ikona dokumentu
Od: 27.03.2023
Do: 12.04.2023
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jaroměřice - zápis ze závěrečného jednání Ikona dokumentu
Od: 20.01.2023
Do: 15.02.2023
Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jaroměřice Ikona dokumentu
Od: 07.10.2022
Do: 20.12.2022
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území obce Jaroměřice Ikona dokumentu
Od: 21.09.2020
Do: 06.10.2020
Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků Ikona dokumentu
Od: 23.04.2020
Do: 11.05.2020
Komplexní pozemkové úpravy - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Ikona dokumentu
Od: 13.09.2019
Do: 28.09.2019
Komplexní pozemkové úpravy - Oznámení o zjišťování hranic Ikona dokumentu
Od: 10.10.2018
Do: 25.10.2018
Komplexní pozemkové úpravy - zapis úvodního jednání Ikona dokumentu
Od: 17.09.2018
Do: 02.10.2018
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemkové úpravy Ikona dokumentu
Od: 10.09.2018
Do: 25.09.2018
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jaroměřice, pozván ... Ikona dokumentu
Od: 07.09.2018
Do: 24.09.2018
Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jaroměřice Ikona dokumentu
Od: 29.05.2018
Do: 13.06.2018
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jaroměřice - pověření ke vstupu a vjezdu ... Ikona dokumentu