Zobrazení příspěvku na úřední desce

Komplexní pozemkové úpravy - Oznámení o zjišťování hranic

Vyvěšeno: 13.09.2019
Sňato: 28.09.2019