Zobrazení příspěvku na úřední desce

Komplexní pozemkové úpravy - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti

Vyvěšeno: 23.04.2020
Sňato: 11.05.2020