Zobrazení příspěvku na úřední desce

Komplexní pozemkové úpravy - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků

Vyvěšeno: 21.09.2020
Sňato: 06.10.2020