Zobrazení příspěvku na úřední desce

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okrsku v obci Jaroměřice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Vyvěšeno: 20.08.2021
Sňato: 08.10.2021