Zobrazení příspěvku na úřední desce

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebního okresku v obci Jaroměřice pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Vyvěšeno: 01.04.2019
Sňato: 24.05.2019