Zobrazení příspěvku na úřední desce

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Jaroměřice ve dnech 23. a 24. září 2022

Vyvěšeno: 09.08.2022
Sňato: 25.08.2022