Zobrazení příspěvku na úřední desce

Informace o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky při karanténě nebo izolaci nařízené v souvislosti s onemocněním covid-19.

Vyvěšeno: 02.01.2023
Sňato: 13.01.2023