Zobrazení příspěvku na úřední desce

Dražební vyhláška proti povinnému: Jindřich Kuba

Vyvěšeno: 06.05.2020
Sňato: 11.06.2020