Zobrazení příspěvku na úřední desce

Dražební vyhláška - pozemek st. 74/2 v k.ú. Jaroměřice - odročení

Vyvěšeno: 26.03.2019
Sňato: 03.04.2019