Sazebník úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím platný pro kalendářní rok 2008

Schválený zastupitelstvem obce Jaroměřice dne 18. 1. 2008

Tento sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „nařízení“).

Náklady na pořízení 1 kopie

 • na kopírovacím stroji
  • formát A4 jednostranná - 2 Kč
  • formát A4 oboustranná - 4 Kč
  • formát A3 jednostranná - 3 Kč
  • formát A4 oboustranná - 6 Kč
 • na tiskárnách PC – černobílý tisk
  • formát A4 jednostranná - 2 Kč
  • formát A4 oboustranná - 4 Kč

Náklady na odeslání informací žadateli

 • balné pro zásilky v balících - 20 Kč
 • náklady na poštovní služby (dle platných tarifů poskytovatele poštovních služeb)

Náklady na vyhledání a zpracování informací

 • paušální sazba za práci zaměstnance Obecního úřadu stanovena na 100,- Kč za každých započatých 30 minut.

Ostatní náklady

 • k celkové úhradě budou započítány náklady za práci a za kopie archiválií, které si účtují státní archivy a náklady, které uhradil Obecní úřad jiným dodavatelů v souvislosti s vyžádáním informací.