Výsledky ankety v knihovně

Vloženo: 15.12.2020 Změna: 15.12.2020 11:47 Diskuze: 0

V průběhu měsíce srpna a září měli uživatelé knihovny možnost vyjádřit svůj názor na služby poskytované Obecní knihovnou Jaroměřice, buď na webu, nebo písemnou formou do anketní krabice přímo v knihovně. Tuto možnost využilo 29 čtenářů, z nich bylo 22 žen a 7 mužů. Z dotazníku vyplynulo, že více jak polovina dotázaných navštěvuje knihovnu jednou měsíčně a častěji. Provozní doba vyhovuje 82% uživatelů.

V průběhu měsíce srpna a září měli uživatelé knihovny možnost vyjádřit svůj názor na služby poskytované Obecní knihovnou Jaroměřice, buď na webu, nebo písemnou formou do anketní krabice přímo v knihovně. Tuto možnost využilo 29 čtenářů, z nich bylo 22 žen a 7 mužů.

Z dotazníku vyplynulo, že více jak polovina dotázaných navštěvuje knihovnu jednou měsíčně a častěji. Provozní doba vyhovuje 82% uživatelů.

Knihovní fond vyhovuje většině čtenářů, téměř dvě třetiny jsou spokojeny, čtvrtina spíše spokojeno, pouze tři odpovědi byly neutrální (ani nevyhovuje, ani vyhovuje). Zrekonstruované prostředí knihovny se líbí všem dotázaným.

Téměř sto procent uživatelů vybralo možnost „určitě souhlasím“ u výroků o odbornosti a vstřícnosti knihovnice.

Celková úroveň služeb byla také hodnocena kladně – sedmdesát devět procent dotázaných zaškrtlo hodnocení "výborná", šestina vybrala možnost "velmi dobrá“.  Webovou stránku využívá polovina dotázaných a dvě třetiny dotázaných na ní najde, co hledá. V dotazníku bylo také zmíněno, že webová stránka není aktualizována. Jedná se o starou webovou stránku, která je zachována, protože je na ní možné najít bohatý archiv uspořádaných akcí. Aktuální informace z knihovny, včetně informací o plánovaných akcích, najdete na záložce obecních stránek na adrese http://www.jaromerice.cz/knihovna.html .

Více než polovina dotázaných hledá informace o akcích v Jevíčském Zpravodaji, 41% z dotázaných sleduje plakáty, třetina pravidelné emaily, třetina hlášení rozhlasu, téměř třetina webové stránky obce, o něco méně pak facebook.

Z vzdělávacích akcí zajímaly nejvíce respondentů besedy o zdraví, následovaly rukodělné kurzy (drátkování, kreslení, vazby květin). Z vzdělávacích akcí byl největší zájem o angličtinu, méně pak o němčinu, mezi respondenty byl i zájem o výuku španělštiny a ruštiny.

Děkujeme za všechny odpovědi a podněty, které budou inspirací k další činnosti.

Obecní knihovna