Střípky z dění v Základní škole

Vloženo: 15.11.2022 Změna: 23.11.2022 15:17 Diskuze: 0

Mediální gramotnost Dne 20. 9. proběhly na naší škole tři preventivní programy pro žáky třetí až deváté třídy, v nichž se studentky Masarykovy univerzity oboru Politologie zaměřily na základní nástrahy užívání sociálních sítí a práci s mediálním sdělením. Žáci byli seznámeni s principem fungování médií a sociálních sítí, s důrazem na obezřetný postoj k poskytnutým informacím ze strany médií a uživatele.

Zvolené téma je pro dnešní dobu velmi vhodné a poučné, zvláště komunikace o pozadí a motivaci sociálních sítí ke spolupráci s uživateli. Žáci aktivně spolupracovali s lektorkami a besedu hodnotili jakou zajímavou a přínosnou.

Recyklohraní
Naše škola se každým rokem zapojuje do programu Recyklohraní. Cílem je povzbudit žáky, aby vnímali svou spoluzodpovědnost za životní prostředí, uvědomovali si svoji roli i to, co oni sami mohou v každodenním životě udělat pro změny k lepšímu. Naše škole sbírá tyto druhy recyklovatelných materiálů: malé elektrospotřebiče, vybité baterie, prázdné tonery a ještě nefunkční mobilní telefony. Letos v květnu obsadila naše škola třetí místo v kraji, což byl opravdu velký úspěch. Proto apelujeme na malé i velké: Pokračujme, sběr a recyklace má smysl.

Lampionový průvod
Dne 25. října zorganizovala naše škola ve spolupráci se SRPSŠ tradiční Světelný průvod s lampiony, na který se vydalo přes dvě stě účastníků. Připravena byla strašidelná stezka, na níž tentokrát číhali skřítci s lucerničkami. Nechyběla ani soutěž o nejpovedenější vydlabanou dýni a v závěru akce si účastníci užili program plný tance. Děkujeme všem pořadatelům za přípravu akce a manželům Horáčkovým, paní Koutné a paní Benešové za sponzorské dary.

Den pro školu
Zapojili jsme se do celorepublikového projektu Den pro školu, jehož cílem je, že se dobrovolníci vrací na den do školy, aby představili dětem svou profesi a inspirovali mladou generaci svým příběhem. Jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit studentům abstraktní témata ze studijního plánu, je přivést do hodiny člověka z praxe. Lékaře do biologie, archeoložku do dějepisu, účetního do matematiky. Vyprávěním svého příběhu mohou pomoci najít motivaci pro další studium, rozšířit obzory a vybrat si cestu vedoucí k výběru povolání. 
Tak i paní spisovatelka Petra Čiháková navštívila 2. 11. 2022 naši školu. Ve 4. třídě a dále pak v 8. a 9. třídě si povídala s žáky o literatuře jinak, než je zvykem. Pokud má některý z našich žáků touhu stát se spisovatelem, tento projekt jeho zájem jistě ještě prohloubil.

Vlastní bezpečí 
Ve středu 2. 11. navštívila naši školu preventistka z okresního oddělení ze Svitav, paní Mgr. Nicol Zavřelová. Preventivní program byl tentokrát připraven pro naše nejmenší žáky, pro žáky první a druhé třídy. Příjemná a sympatická policistka vedla se žáky zajímavou besedu zaměřenou na vlastní bezpečí. Děti s napětím naslouchaly, ale také se aktivně zapojovaly. Každý žák následně obdržel malý dárek od okresní policie.