Snižme si náklady na elektřinu a zemní plyn

Vloženo: 10.12.2015 Změna: 10.12.2015 14:52 Diskuze: 0

Společnost eCENTRE pobočka Svitavy ve spolupráci s Obcí Jaroměřice pro Vás připravila možnost bezplatně optimalizovat náklady domácností v oblastech elektřiny, zemního plynu a telekomunikací prostřednictvím elektronické aukce. Do aukce se mohou zapojit jednotlivé domácnosti, podnikatelé i bytová sdružení. Zájemci se mohou dostavit v středu 6. 1. 2016 od 16.30 hod. do klubovny Centra života a podnikání Jaroměřice.

Zde Vám partneři společnosti  sdělí veškeré podrobnosti o elektronické aukci. Kromě klasické elektronické aukce mají občané Jaroměřic poprvé možnost využit EXPRES AUKCE, kde na místě bude provedeno cenové porovnání úspory oproti současnému stavu s možností v rekordní krátké době uzavřít smlouvu s dodavatelem elektřiny, nebo zemního plynu vzešlého s elektronické aukce. Sebou potřebujete pouze kopii posledního ročního vyúčtování elektřiny a zemního plynu a kopii smlouvy o sdružených dodávkách včetně dodatků se svým stávajícím dodavatelem.
Obec Jaroměřice s námi úspěšně prošla již prvním kolem elektronické aukce na elektřinu a zemním plyn s roční úsporou proti aktuálnímu stavu ve výši 91 tisíc korun. Podobně ZŠ a MŠ Jaroměřice.
V Jaroměřicích a okolí úspěšně prošli elektronickou aukci starostka obce, bývalý starosta, Domov na Kalvarii, výrobce nábytku firma MONARC, Obec Chornice i s domácnostmi, Bělá u Jevíčka atd..
Cena za zemní plyn pro domácnosti je vysoutěžená na cenovém minimu 574,- Kč za MWh bez poplatků,  tedy cca 6,- Kč za m3.