Slavnostní pasování žáčků 1. třídy na čtenáře

Vloženo: 26.05.2023 Změna: 26.05.2023 16:24 Diskuze: 0

Dne 9. května se u nás zastavil pak rytíř čtenářského řádu, který nás celým slavnostním pasováním na čtenáře provázel a byl okouzlen tím, jak si děti v 1. třídě už poradily s písmenky. Žáčci nám postupně přečetli úryvky ze dvou knih, které už zvládli v 1. třídě přečíst. Pro rodiče jsme měli hádanku, aby uhodli knihu, ze které každý úryvek byl. Děti byly moc šikovné a po zásluze byly odměněny knížkou z projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka – Křeček v letu!.

Tuto knihu napsala paní spisovatelka Zuzana Barilová a má krásné ilustrace od paní Markéty Vydrové. Tato kniha je novinka, která byla napsána, ilustrována a vydána výhradně pro účastníky tohoto projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Prvňáčci dostali průkazku do knihovny, takže si konečně můžou sami chodit knihy půjčovat a první rok zcela zdarma. Dále děti dostaly záložku do knihy, čtenářský pamětní list a balíček s drobnými dárečky od paní Romany Sloukové a pana Ladislava Sekaniny (S-cart). Za tyto sponzorské dary děkujeme. Na závěr na děti čekala sladká odměna a podpis do kroniky naší Obecní knihovny. Bylo to moc milé setkání a přejeme dětem, aby svůj život co nejvíce obohacovaly čtením knížek. Zdraví Vás Obecní knihovnaGalerie fotografií