Putování za Ježíškem

Vloženo: 19.01.2021 Změna: 19.01.2021 07:48 Diskuze: 0

Jen velmi zřídka se stane, že se třída v hodině tělocviku vydá na výstavu. V předvánočních Jaroměřicích se to ale podařilo a žáci se podle mapy vypravili najít na patnácti místech osmnáct nejrůznějších betlémů. Touto trasou putovala také školní družina, mateřská školka a v neposlední řadě spousta rodin, dětí a našla se také řada dospělých, která si hledáním betlémů zpestřila předvánoční nebo novoroční procházku.

Tradiční zobrazení novorozeného Ježíška s Pannou Marií, Josefem a zvířaty ve chlévě, nad nimiž dlí hvězda, oznamující radostnou událost, bylo v Jaroměřicích k vidění v nejrůznějších variantách. Zástupy postav v papírových betlémech Jarmily Haldové, Naděždy Kotrčové, Josefa Lady nebo neznámého autora se střídaly se střízlivějšími pracemi na papíru Karla Franty nebo Lucie Ernestové, kteří si vystačili s několika málo postavami. Vystaveny byly také tři betlémy z kukuřičného šustí, autorek Naděždy Parmové a Miloslavy Zatloukalové, z nichž každý měl osobité aranžmá. V Jaroměřicích by to nešlo bez betlémů paličkovaných, tentokrát z tvorby Ilony Pešové a Anny Reibové. Textilní materiál zvolila také paní Škovránková, která jednotlivé postavy uháčkovala.  Jediný dřevěný kousek zapůjčila paní Vymětalová. Vystaven byl také keramický betlém, který Jana Trantírková věnovala knihovně. Raritní materiál zvolili manželé Dosedělovi, kteří vyrobili betlém ze zubařského vosku a také pan František Chlup, autor nejmenšího betlému. Ten se celý vešel do makovičky.

Děkujeme Vám za nadšení, s kterým jste se na pouť po betlémech vydali, i za všechny milé reakce. Děkujeme také za ochotu všem, kteří svá díla zapůjčili a i těm, kteří nám umožnili ve svých oknech a výlohách betlémy vystavit.  Poděkování patří také firmě S-Cart za poskytnutí odměn pro soutěžící.


Galerie fotografií