Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou

Vloženo: 25.04.2022 Změna: 04.05.2022 18:09 Diskuze: 0

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí.

Na zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení naše obec spolupracuje s akreditovanými kolektivní systém jako je ASEKOL, ELEKTROWIN, REMA, EKOLAMP A EKOBAT. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování.

Galerie fotografií