Ocenění v soutěži Knihovna roku 2020

Vloženo: 15.12.2020 Změna: 15.12.2020 11:53 Diskuze: 0

Ministerstvo kultury vyhlašuje v rámci Týdne knihoven každoročně výsledky soutěže Knihovna roku. Letošní slavnostní ceremoniál byl posunut na příští rok a výsledky byly vyhlášeny se zpožděním až 26. 11. 2020.

Ministerstvo kultury vyhlašuje v rámci Týdne knihoven každoročně výsledky soutěže Knihovna roku.  Letošní slavnostní ceremoniál byl posunut na příští rok a výsledky byly vyhlášeny se zpožděním až 26. 11. 2020. V kategorii Základní knihovna získala titul knihovna Halenkov ve Zlínském kraji. Ministr kultury ale ocenil diplomem i dvě další knihovny a to knihovnu v Kostomlatech pod Milešovkou a Obecní knihovnu Jaroměřice. Naše knihovna dostala diplom "za promyšlenou rekonstrukci obecní knihovny plně umožňující rozvíjet kulturní a komunitní aktivity v obci a bohatou nabídku akcí pro celou rodinu, které propojují mezigenerační soužití obyvatel." Být mezi oceněnými je velká čest a závazek a ani korespondenční vyhlášení výsledků neztenčuje naši radost. Knihovna nemůže být dobrou knihovnou bez svých čtenářů. Těm patří za jejich věrnost a přízeň velký dík. Děkuji také vedení obce za jejich zájem a podporu a hlavně za to, že kulturní a společenské dění jim není lhostejné a má v rámci života obce svou nezastupitelnou roli. Poděkování patří i architektce Ivě Machové za zdařilý projekt interiéru a za jeho realizaci Tomáši Jedličkovi. Chtěla bych poděkovat také vedení, pedagogům a žákům základní a mateřské školy, všem hostům, výtvarníkům, lektorům kurzů a návštevníkům akcí, Sboru pro občanské záležitosti a všem dobrovolníkům za obětavou pomoc při pořádání akcí. Děkuji také spřáteleným knihovnám za jejich partnerskou spolupráci, Městské knihovně Jevíčko za metodickou pomoc a svojí předchůdkyni Heleně Vykydalové za podporu a cenné rady.

Veronika Kraváčková

knihovnice