Máte doma kocoura nebo kočku?

Vloženo: 13.01.2022 Změna: 13.01.2022 09:38 Diskuze: 0

Nejen naše obec, ale i okolní města a obce se potýkají s problémem výskytu volně žijících koček. Tyto kočky bývají často nemocné, hladové. Nejen, že na ně bývá smutný pohled, ale mohou také přenášet vážné nemoci na kočky chované u rodinných domků. Navíc pokud máte doma nekastrovanou kočku nebo kocoura můžete se díky těmto volně žijícím kočkám dočkat ne vždy chtěného vrhu. V případě, že nám kočka zabřezne a porodí koťata, vyvstává před námi problém, co s nimi. Bohužel i dnes se v případě porození nechtěných koťat stále potýkáme s metodami, které jsou nezákonné.

Možná ale ne všichni z vás ví, že podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání zvířat (dále též „zákona“) je bezdůvodné usmrcení zvířete zakázáno.

Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. V § 5 odst. 5 zákona jsou uvedeny zakázané metody usmrcování zvířat, mezi které patří například utopení a udušení. Utrácení smí provádět pouze veterinární lékař případně zletilá osoba pod odborným dohledem veterinárního lékaře. V případě porušení zákona hrozí sankce. Za přestupek spáchaný fyzickou osobou v tomto případě hrozí sankce až do výše 1 000 000 Kč, u právnických a podnikajících fyzických osob až do výše 3 000 000 Kč.

Kastrace vašich kočiček neřeší jen otázku nechtěného vrhu, ale i problémy zdravotní. 
Jedná se o jednoduchý zákrok, který má tyto další výhody:

To, že kočkám a kocourům kastrace škodí je pouhý mýtus.