Léto plné personálních změn

Vloženo: 17.06.2021 Změna: 17.06.2021 08:00 Diskuze: 0

Letošní léto je plné personálních změn na Obecním úřadu a jeho příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy. K 31. 7. 2021 odchází na vlastní žádost z funkce ředitele ZŠ Mgr. František Václavek. Na jeho místo nastupuje Mgr. Leona Dufková. K 30. 6. 2021 odchází do důchodu účetní OÚ paní Dana Zvejšková. Na její místo nastoupí paní Monika Kosíková. Dále k datu 14. 7. 2021 odchází na mateřskou dovolenou knihovnice Mgr. Veronika Kraváčková. Zastupovat ji po dobu mateřské a rodičovské dovolené bude paní Dana Machálková.

Paní Zvejškové a panu Václavkovi bychom touto cestou rádi srdečně poděkovali za dlouholetou a obětavou práci pro OÚ a ZŠ a popřáli do let příštích hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a radost z vnoučat. Paní Kraváčkové pak radostné očekávání nového přírůstku do rodiny. Budeme se těšit na Váš návrat. Nově nastupujícím pracovníkům přejeme velkou dávku energie ke zdolávání nových pracovních výzev a splnění všech očekávání, které tuto životní změnu provázejí.

Mgr. Iveta Glocová, Obecní úřad