Informace k odpadovému hospodářství obce za rok 2021

Vloženo: 01.06.2022 Změna: 06.06.2022 18:14 Diskuze: 0

Z nové legislativy o odpadech má obec povinnost informovat občany o hospodaření s odpady za uzavřený kalendářní rok. V příloze Vám nabízíme vyhodnocení produkce odpadů obce Jaroměřice v roce 2021 a zároveň finanční náklady s likvidací odpadu spojené. Tzv. "třídící cíle" stanovené zákonem určují pro období roků 2025-2029 povinnost obcím vytřídit minimálně 60 % komunálních odpadů. Obec Jaroměřice v roce 2021 dosáhla hodnoty 54,58 %. Je tedy před námi ještě několik procentních bodů, které nás dělí od finančních sankcí. Přesto bych ráda poděkovala všem občanům, kteří vzali třídění odpadu jako nutnost a pomáhají tak chránit prostředí, ve kterém žijeme a vychováváme naše děti a vnoučata.