Druhé kolo volby prezidenta ČR

Vloženo: 17.01.2023 Změna: 26.01.2023 16:14 Diskuze: 0

II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 v době od 14:00 do 22:00 hodina a v sobotu 28. ledna 2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb je volební místnost se sídlem: Jaroměřice č.p. 200 - Výstavní síň CŽP.

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Hlasovací lístky pro II. kolo obdrží volič až přímo ve volební místnosti.

Je-li volič vybaven voličským průkazem pro II. kolo volby prezidenta republiky (z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu), může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.