Dotazníkové šetření pro aktualizaci Programu rozvoje obce na další období

Vloženo: 26.01.2024 Změna: 26.01.2024 13:42 Diskuze: 0

Milí spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat aktualizaci programu rozvoje obce, ve kterém chceme aktualizovat priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jakým směrem by se naše obec měla ubírat a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracíme se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro zpracování aktualizace programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webových stránkách obce, na vývěsce i na veřejných jednáních zastupitelstva obce. Dotazník je anonymní. Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.


Mgr. Iveta Glocová

Odkaz na dotazník:  https://forms.gle/…ep6