Děti školou povinné a internet

Vloženo: 11.09.2021 Změna: 11.09.2021 10:30 Diskuze: 0

Dne 7. 9. proběhlo na základní škole několik besed v rámci internetové prevence. Naši školu navštívil preventista RNDr. Ludvík Hanák, který o této problematice přednáší po celé ČR. Přednášku na téma Netiketa – pravidla chování na internetu vyslechli žáci 1. a 2. třídy. Dozvěděli se informace o základních pravidlech slušného chování v online světě, při online hrách, na sociálních sítích i během online výuky.

Pro žáky 3., 4. a 5. třídy byla připravena beseda na téma Rizika online her. Tento preventivní program byl zaměřen na hraní online her dětmi 1. stupně, rozdělení her, Minecraft aj., rizika a nebezpečí ve světě online her, placené hry a jejich nástrahy.
Pro všechny ročníky druhého stupně byla určena přednáška Rizika sociálních sítí a YouTube. Obsahem této besedy bylo nastínění sociálních sítí, jejich bezpečné používání, aktuální rizika nejpoužívanějších sociálních sítí a YouTube.
Z celého programu vyplynulo, že všichni musíme být v "online světě" velmi obezřetní a měli bychom vědět, jak se v tomto prostředí chovat. Je potřeba toto téma neustále připomínat, protože sami víme, že nástrah kolem nás je mnoho.
Kateřina Továrková, školní metodička prevence