Adaptační pobyt žáků 5. třídy

Vloženo: 14.09.2022 Změna: 14.09.2022 19:56 Diskuze: 0

V pátek 9. 9. 2022 proběhlo na naší škole adaptační odpoledne žáků 5. třídy zaměřené na posílení vzájemných vztahů a navození příjemného klimatu ve třídě. Noví i stávající žáci se aktivně zapojovali do všech činností pod vedením školní metodičky prevence Mgr. Kateřiny Továrkové a třídní učitelky 5. třídy Ing. Lenky Bojanovské. Po skončení programu následovalo večerní opékání párků v zahradě školy. Mgr. Kateřina Továrková