• Jedeme do divadla, pojeďte s námi

  Místo konání: Obecní knihovna Jaroměřice
  Začátek události: 23.11.2022 17:30
  Ukončení: 23.11.2022 22:00
  Dne 23.11. jedeme na divadelní komedii - MILUJI TĚ, TAK SE MĚJ...Fabrika Svitavy, odjezd autobusu 17:40 Jaroměřice, cena 550 Kč. Úhrada do 4.11. v Obecní knihovně. Hrají: Ljuba Krbová, Adrian Jastraban.
 • NÁSTRAHY INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

  Místo konání: Obecní knihovna Jaroměřice
  Začátek události: 20.09.2022 18:00
  Ukončení: 20.09.2022 18:00
  Obecní knihovna zve všechny na přednášku: NÁSTRAHY INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ (kyberšikana, závislost na sociálních sítích, poplašné e-maily...), v úterý 20.9., v 18.hodin, ve výstavní síň Obecní knihovny. Těšíme se na Vaši hojnou účast.
 • BESEDA S DŮCHODCI

  Místo konání:
  Začátek události: 18.09.2022 14:00
  Ukončení: 18.09.2022 14:00
  Beseda s důchodci se koná v neděli 18.9., 14.hodin v Pohostinství U Trojanů. K poslechu i tanci zahrají harmonikáři, pohoštění je zajištěno. Těšíme se na Vaši hojnou účast.
 • Osobnost a dílo Doc. RNDr. Františka Sošky, jaroměřického rodáka a patriota

  Místo konání: Obecní knihovna Jaroměřice
  Začátek události: 13.09.2022 08:00
  Ukončení: 21.10.2022 08:00
  Výstava probíhá od 13. září do 21. října, ve VS, v půjčovní době knihovny. Beseda o tomto rodákovi bude v neděli 9. října v 15. hodin s Mgr. Michalem Schusterem. Srdečně vás všechny zveme.
 • Letní soutěž „VŠUDYBYL(KA) A VŠECHNOZNAL(KA)“

  Místo konání: Obecní knihovna Jaroměřice
  Začátek události: 28.06.2022 00:00
  Ukončení: 04.09.2022 00:00
  Letní soutěž knihovny pro děti do 15ti let (i rodiče můžou pomáhat) „VŠUDYBYL(KA) A VŠECHNOZNAL(KA)“ Začátek: 28.6.2022, ukončení soutěže 4.9.2022. Vyhodnocení soutěže podle počtu získaných bodů bude v září, na 3 z vás čekají pěkné ceny :-)
 • Jaroměřická hernička na "volnočase"

  Místo konání: Spolkový a volnočasový areál
  Začátek události: 02.02.2022 09:00
  Ukončení: 14.12.2022 11:00
  Přijďte si s malými dětičkami pohrát každou středu od 9. - 11. hodin na "volnočas". Těšíme se na vás.
 • lovci perel 2022

  Místo konání:
  Začátek události: 11.01.2022 00:00
  Ukončení: 23.11.2022 00:00
  Od ledna jedeme další ročník soutěže lovců a lovkyň perliček za přečtené knížky. Doufám, že se zapojí všechny děti, které sbírají perličky už nějakou dobu a že se k nim přidají i další nové děti.

Články

Vítězové letní soutěže Všudybyl(ka) a Všechnoznal(ka) Změněno: 20.09.2022 11:09 Vloženo: 20.09.2022

...a máme je. Koho?... No vítěze letošního Všudybyl(ka) a Všechnoznal(ka). Moc jim blahopřeji k výhrám a hlavně k tomu, že si najdou čas na společné tvoření, čtení a taky, že mají zájem se dozvědět něco o naší vesničce. Protože společný čas je nejvíc ♥. Opatrujte se a naviděnou někdy v naší knihovně.


Volby do Zastupitelstev obcí Změněno: 19.09.2022 12:09 Vloženo: 19.09.2022

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky. V obci Jaroměřice je volební místnost na adrese: Jaroměřice č. p. 200, výstavní síň Centra života a podnikání. Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.


Adaptační pobyt žáků 5. třídy Změněno: 14.09.2022 07:09 Vloženo: 14.09.2022

V pátek 9. 9. 2022 proběhlo na naší škole adaptační odpoledne žáků 5. třídy zaměřené na posílení vzájemných vztahů a navození příjemného klimatu ve třídě. Noví i stávající žáci se aktivně zapojovali do všech činností pod vedením školní metodičky prevence Mgr. Kateřiny Továrkové a třídní učitelky 5. třídy Ing. Lenky Bojanovské. Po skončení programu následovalo večerní opékání párků v zahradě školy. Mgr. Kateřina Továrková


SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK V JAROMĚŘICÍCH Změněno: 05.09.2022 05:09 Vloženo: 31.08.2022

Centrum života a podnikání v Jaroměřicích u Jevíčka po roce opět hostilo krajkářky nejen místní, ale také z blízkého a vzdálenějšího okolí, a to v době od 30. 7. do 6. 8. 2022. Cinkání krajkářských paliček se střídalo s cinkáním a vyzváněním kostelních zvonů a nutno podotknout, že obojí bylo uším velmi příjemné.


BURZA KNIH Změněno: 29.08.2022 10:08 Vloženo: 29.08.2022

Obecní knihovna pořádá Burzu knih ve dnech 10. - 21.10.2022. Příjem a výběr knih probíhá ve výpujční době knihovny - úterý 8-15:30, středa 8-15:00 a pátek 8-17:00. Prostřednictvím burzy můžete poslat do světa knihy, které udělají radost ještě někomu jinému. Manipulační poplatek 10 Kč při koupi 1 knihy.


ROZPIS CVIČENÍ OD ZÁŘÍ VE VÝSTAVNÍ SÍNI CŽP Změněno: 29.08.2022 10:08 Vloženo: 29.08.2022

Rozpis cvičení je platný od září 2022. Případné změny budeme aktualizovat.


HUMANITÁRNÍ SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV Změněno: 29.08.2022 12:08 Vloženo: 29.08.2022

Obecní knihovna pořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov ve dnech 17.-21. října. Zabalené věci prosíme uložit v CŽP do stodoly (zadní prostor dvora). Děkujeme předem za Vaše dary pro potřebné.


Další informace

Projekty podpořené z EU Fond soudržnosti - Operační program Životní prostředí

Obec Jaroměřice v roce 2017 získala z Fondu soudržnosti - Operačního programu Životní prostředí dvě dotace. První je v rámci předcházení vzniku odpadů určena na nákup štěpkovače, kompostérů pro občany a kontejneru na textil, který jsme umístili do Nového Dvora. Druhá dotace je určena na rozšíření sběrného dvora v Jaroměřicích - stavební část na úpravu zpevněných ploch a vybudování přístřešku pro skladování tříděných komodit a technologická část na dovybavení sběrného dvora o lis na tříděný odpad, třídící linku a kontejner na suť.


Kalendář


    Únor 2017