Zobrazení příspěvku na úřední desce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2019

Vyvěšeno: 21.05.2020
Sňato: 30.06.2021