Zobrazení příspěvku na úřední desce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jaroměřice za rok 2017

Vyvěšeno: 20.03.2018
Sňato: 11.04.2018