Zobrazení příspěvku na úřední desce

Závěrečný účet obce Jaroměřice za rok 2017 - schválený dne 11.4.2018

Vyvěšeno: 16.04.2018
Sňato: 31.05.2019