Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr směny pozemků - pod zámkem

Vyvěšeno: 19.12.2018
Sňato: 03.01.2019