Zobrazení příspěvku na úřední desce

Záměr pronájmu části pozemku č.p. 747/3

Vyvěšeno: 16.07.2018
Sňato: 31.07.2018