Zobrazení příspěvku na úřední desce

Výzva občanům - nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci pozemků v katastrálním území Jaroměřice

Vyvěšeno: 23.08.2019
Sňato: 31.08.2020